PERSONVERNERKLÆRING FOR BRUKERE AV NETTSIDEN EIENDOMSPROFIL.NO

Behandling av personopplysninger i Eiendomsprofil AS

Når du kontakter oss eller bruker nettsiden vår Eiendomsprofil.no, vil Eiendomsprofil AS (heretter "Eiendomsprofil" /"vi"/"vår") behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Eiendomsprofil AS. Kontaktinformasjonen til Eiendomsprofil AS er:

Adresse: Lars Hilles gate 30
E-post: privacy@eiendomsprofil.no
Telefon: 400 03 833
Organisasjonsnummer: 987 778 733

Du kan kontakte Eiendomsprofil AS for å få svar på ethvert spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger.

1. Hvorfor vi samler inn personopplysninger og hva slags informasjon vi samler inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til formålene angitt her:

  1. Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen lagres. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at lagring av nevnte opplysninger ofte er nødvendig for oss for å hjelpe deg med det du lurer på.
  2. For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Cookies er små tekstfiler som brukes for å gi Eiendomsprofil informasjon om bruksmønster, og for å forbedre brukeropplevelsen. Disse kan registrere data om blant annet antall besøk, øktvarighet og hvilke sider man besøker på Eiendomsprofil.no. Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å bruke cookies for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvernet ditt ved at den innhentede informasjonen er anonymisert, og ikke kan brukes til å identifisere deg som privatperson. Eiendomsprofil bruker de innhentede opplysningene utelukkende til å utarbeide statistikker over prestasjonen til nettsidene gjennom bruk av statistikk-verktøyene Google Analytics og Mixpanel.

2. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Serverne som benyttes for Eiendomsprofils tjenester driftes i Amazon Web Services' datasentre i Frankfurt. AWS' infrastruktur og nettverk er bygget for å møte høye krav til sikkerhet. Sikkerhetsmekanismer er implementert på nettverksnivå for å beskytte serverne mot utilsiktet tilgang. Tilgangskontroll sikrer at enkelte tjenester kun er tilgjengelige fra spesifikke IP-adresser. Eiendomsprofil jobber kontinuerlig for å oppnå høyest mulig datasikkerhet og å overholde de til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

3. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger du oppgir i forbindelse med en henvendelse til oss blir slettet kort tid etter at henvendelsen er besvart.

4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.  

For å ta i bruk dine rettigheter må du henvende deg til oss på privacy@eiendomsprofil.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg, og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte oss på privacy@eiendomsprofil.no.

5. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

6. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

 

Lars Hilles gate 30
5008 Bergen

Tel: 40 00 38 33

support@eiendomsprofil.no

Logg inn

Brukernavn (e-post) Passord Glemt passord?

Glemt passord

Skriv inn din e-post adresse (Brukernavnet) og trykk send og du vil få tilsendt ditt passord på mail.

Tilbake til login